Styrelsemedlemmar

Kontakta styrelsen via formuläret på hemsidan eller maila till brftorsmur@gmail.com. Vid mer akuta ärenden ring 073-528 16 14 så når du någon i styrelsen (se även akuta fastighetsärenden under fliken För Boende och Felanmälan)

Ordförande, Mattias Högström, B 1 tr

Kassör, Karin Persson, D 2tr

Hyresgästansvarig, André Savchenko, A 4 tr

Sekreterare, Camilla Hellspong, C ½ tr

Fastighetsansvariga, Anna Lundahl B 5tr, Johanna Gustavsson D ½ tr

Suppleant, Malin Svensson, B 3 tr