Styrelsemedlemmar

Kontakta styrelsen via formuläret på hemsidan eller maila till brftorsmur@gmail.com. Se även akuta fastighetsärenden under fliken För Boende och Felanmälan.

Ordförande, Anna Lundahl B 5tr

Kassör, Karin Persson, D 2tr

Övriga styrelsemedlemmar, Malin Svensson, B 3 tr, Fredrik Söderlund, C 1/2 tr, Benny Modin, A, Kimberly Beauprez, D