Styrelsemedlemmar

Kontakta styrelsen via formuläret på hemsidan eller maila till brftorsmur@gmail.com. Vid mer akuta ärenden ring 073-528 16 14 så når du någon i styrelsen (se även akuta fastighetsärenden under fliken För Boende och Felanmälan)

Ordförande, Anna Lundahl B 5tr

Kassör, Karin Persson, D 2tr

Övriga styrelsemedlemmar, Malin Svensson, B 3 tr, Fredrik Söderlund, C 1/2 tr, Benny Modin, A, Kimberly Beauprez, D