Vårstädning

Varmt välkomna till årets vårstädning söndagen den 24 april, från kl 10.00 och framåt. Minst en person från varje hushåll förväntas delta, och listor på vad som ska göras kommer att sättas upp veckan innan för de som vill anmäla sig i förväg eller inte kan närvara den dagen. Det kommer som vanligt att finnas en bigbag utanför porten där vi slänger skräp. Städningen avslutas med kaffe, saft och tilltugg, välkomna!

Höststädning

Höstens städning av gården är planerad till söndagen den 14 november, från kl 10.00 och framåt. Minst en person från varje hushåll förväntas delta, och listor på vad som ska göras kommer att sättas upp veckan innan för de som vill anmäla sig i förväg eller inte kan närvara den dagen. Det kommer som vanligt att finnas en bigbag utanför porten där vi slänger skräp. Städningen avslutas med kaffe, saft och tilltugg, välkomna!

Återkoppling från genomgång av ventilation

Ett antal av de boende i fastigheten har till nuvarande och tidigare styrelse påtalat problem med ventilationen och med bakgrund av det gjordes under hösten 2018 en genomgång av ventilationen i huset. 

Resultatet av undersökningen dokumenterades i en rapport. De problem som rapporterats är av olika karaktär; de flesta kan lösas med enkla åtgärder medan andra kräver något mer omfattande arbeten. För de lägenheter där det krävs särskilda åtgärder, har varje innehavare fått utdrag från rapporten. De enkla åtgärden är av mer generell art, och finns nedan.

Här hittar ni sammanfattningen på tips för att få den bästa ventilationen i lägenheten.