Porten

Kodlåset till porten fungerar dagtid. Mellan 22:00 – 06.00 kan porten bara öppnas med nyckel.

För att ställa upp dörren gör så här:  Använd ringklockan för att öppna dörren och slå sedan om strömbrytaren på dörrstängningsarmen till läge ”0” medan porten står öppen. När du är klar, slå tillbaka den vita strömbrytaren till läge ”1” och se till att dörrstängaren återigen stänger porten och fungerar att öppna med ringklockan i valvet.

Se även guldplaketten på höger dörrkarm vid portdörren, där står instruktionerna.

Anlitar du hantverkare så meddela dem att de inte skall ställa tunga föremål för dörren så att den hålls öppen, detta förstör dörrstängaren och det kostar föreningen pengar att byta den.