Porten

Kodlåset till porten fungerar dagtid. Mellan 22:00 – 06.00 kan porten bara öppnas med nyckel. Använd inte dörrvredet, då detta förstör den automatiska dörröppnaren.
Varje år i september byts kodlåset, information om detta kommer i brevlådan, alt. mail.

Så här ställer man dörren i öppet läge

Den automatiska dörröppnaren ovanför dörren har tre lägen. Med knappen på dess höger sida ställer man in detta:

I = Automatisk dörröppning vid tryck på knappen, eller inknappning av portkoden.

0 = Automatisk dörröppning är avkopplad. II = Dörren står kvar i öppet läge. Glöm inte att återställa till läge I. Obs! Använd inte strömbrytaren på väggen.

Se även guldplaketten på höger dörrkarm vid portdörren, där står instruktionerna.

Anlitar du hantverkare så meddela dem att de inte skall ställa tunga föremål för dörren så att den hålls öppen, detta förstör dörrstängaren och det kostar föreningen pengar att byta den.