Styrelsen

Kontakta styrelsen via mail brftorsmur@gmail.com.
Se även akuta fastighetsärenden under fliken För Boende och Felanmälan.

Ordförande, Ann-Sofi Jakobsson, B
Kassör, Peter Strömgren, D

Övriga styrelsemedlemmar:
Anneli Modin (sekreterare), A
Alexander Gabrielsson, B
Philip Küsel (fastighetsansvarig), C
Erik Johansson, B
Christer Söderberg, B