Styrelsen

Kontakta styrelsen via mail brftorsmur@gmail.com.
Se även akuta fastighetsärenden under fliken För Boende och Felanmälan.

Ordförande, Kimberley Beauprez, D 3 tr
Kassör, Pierre-Brice Beguinet Helssing, A 1 tr

Övriga styrelsemedlemmar:
Christer Wiklund, A ½ tr
Benny Modin, A 4 tr
Fredrik Söderlund, C ½ tr
Jonas Persson, C 4 tr