Styrelsen

Kontakta styrelsen via mail brftorsmur@gmail.com.
Se även akuta fastighetsärenden under fliken För Boende och Felanmälan.

Ordförande, Ida Weidman, D 3 tr
Kassör, Peter Strömgren, D 4 tr

Övriga styrelsemedlemmar:
Anneli Modin (sekreterare), A 4 tr 
Ann-Sofi Jakobsson, B 4 tr
Alexander Gabrielsson, B 3 tr
Philip Küsel (fastighetsansvarig), C 5 tr
Sofia Stiller, C 5 tr