Felanmälan

IMG_N_7652Är det något som är trasigt i trapphusen eller huset i övrigt, kontakta styrelsen genom att skicka ett mail till brftorsmur@gmail.com.

Gäller det åtgärder som inte kan vänta, vänligen kontakta Fastighetsägarna Stockholm på telefon 08-617 76 00. För väldigt akuta ärenden efter kontorstid, helger och röda dagar 08-657 64 50. 

Har en medlem kontaktat Fastighetsägarna i något ärende meddela då detta till styrelsen

Har det blivit fel på hissarna, ring istället Stockholms Hiss-service på 08-522 255 66.