Felanmälan

IMG_N_7652Är det något som är trasigt i trapphusen eller huset i övrigt, kontakta styrelsen genom att skicka ett mail till brftorsmur@gmail.com. För att minimera kostnaderna för föreningen ska vi alltid använda den här kontaktvägen i första hand.

Gäller det akuta åtgärder som inte kan vänta, vänligen kontakta Fastighetsägarna Stockholm på telefon 08-617 76 00. För väldigt akuta ärenden efter kontorstid, helger och röda dagar 08-657 64 50. 

Har en medlem kontaktat Fastighetsägarna i något ärende meddela då detta till styrelsen omgående.

Har det blivit fel på hissarna, ring istället Stockholms Hiss-service på 08-522 255 66.