Husets historia

IMG_N_7626Fastigheten på Västeråsgatan som stod färdig 1916, var under många år hem för ensamstående kvinnor. Bruzelius bostadsstiftelse hette hyresvärden på den tiden. Huset bestod från början av idel en-rummare, en del med litet kök, andra med minimal kokvrå. Gemensamma toaletter fanns i varje trapphus, duscha fick man göra i källaren. Det finns ännu några hyresgäster i huset som har erfarenheter från den tiden i fastighetens historia.

Husets helt unika och väl genomtänkta gårdsträdgård lär enligt obekräftad uppgift ha planlagts och anlagts av trädgårdsarkitekt redan i ganska tidigt skede.

I mitten av 1970-talet köptes fastigheten av Familjebostäder som under åren 1975-1976 byggde om huset invändigt till nuvarande lägenhetsindelning samt lät bygga lägenheter på vinden. Antalet lägenheter 47 st. Fördelning på antal rum per lägenhet vid ombyggnaden: En etta, sju tvåor, sju fyror och resten treor.

1994 köptes huset av den sedan ett par år bildade bostadsrättsföreningen. 36 av hyresgästerna köpte sin lägenhet och 11 valde att bo kvar som hyresgäst. Sedan ombildningen har nu 11 lägenheter sålts av föreningen.

Efter det att huset blivit bostadsrättsförening har vi arbetat med att underhålla vårt hus och vår trädgård:

 • 1997/98 Fasadrenovering och målning av trapphus och fönster.
 • 1999 Rabatter anlades på övre gården och jord och lera ersattes av grus.
 • 2000 Stenbeläggningen lades om på gården.
 • 2009 Gemensamhetslokal iordningställdes efter tidigare vattenskada.
 • 2011 Stamspolning genomfördes.
 • 2013 Renovering av fönster i hela fastigheten
 • 2014 Renovering av takkupor
 • 2016 OVK
 • 2017 Byte av Undercentral värme
 • 2018 Stamspolning genomfördes. Genomgång av ventilationssystem.
 • 2019 Renovering av trapphus och installering av säkerhetsdörrar.
 • 2020 Renovering av samtliga hissar. Anläggning av nya cykelställ.
 • 2021 Renovering av lekplats/innergård och muren. Förbättringsåtgärder för taksäkerhet samt värmejustering.