Ska du renovera?

Det finns en blankett för anmälan till styrelsen av vissa arbeten som till exempel är bygglovspliktiga eller som kräver våtrumsbehörighet. Blanketten kan du hämta här

Kontakta fastighetsansvarig i styrelsen vid osäkerhet. Tänk på att visa hänsyn till grannar vid arbeten i lägenheten som kan störa såsom buller, lösningsmedel och förvaring av materiel respektive byggavfall.

Tillåtna tider för lägenhetsrenoveringar är 7-20 på vardagar samt 10-18 på helger.

Sätt gärna upp en lapp på anslagstavlan och informera.

Kom ihåg att ta hand om vår fina portik och trapphus när du renoverar, se denna instruktion för åtgärder att vidta vid renovering BRF Tors Mur Åtgärder vid renovering